Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Biblická hebrejština III. (4082)
Základní informace
Biblická hebrejština III.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona [27-SZ]
prezenční
čeština
Biblická hebrejština III: probíhá v LS v úterý od 9,15 do 10,45.
Cílem je upevnit znalost hebrejského slovesa, rozšířit slovní zásobu,
aktivně zvládnout syntaxi hebrejských textů a osvojit si samostatnou četbu a
překlad obtížnějších diskurzivních textů.
Evangelická teologie
Biblická hebrejština III: probíhá v LS v úterý od 9,15 do 10,45.
Pohovor s vyučujícím. Předpokládá se buď absolutorium předmětu Biblická hebrejština I. II., nebo znalosti na úrovni absolventa těchto předmětů.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
složení příslušné zkoušky či zápočtu
Garant a místo
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona
Termín a délka
2017/2018
letní semestr
1
28 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / semestr
Splatné před zahájením výuky
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Zdeňka Trojanová
stodd@etf.cuni.cz
221 988 213
30.09.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK