Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Teritoriální studia Bc. komb. (1559)
Základní informace
Teritoriální studia Bc. komb.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
kombinovaný
čeština
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem. Studijní plán kurzu je vždy v měsíci červnu zveřejněn na webových stránkách fakulty.
Teritoriální studia - kombinované
-
Podání přihlášky do stanoveného termínu. Doložení dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Uhrazení poplatku za studijní pobyt.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
neurčeno
neurčeno
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
08.09.2017
Další informace
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-138.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK