Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Neintenzivní večerní kurz (3864)
Základní informace
Neintenzivní večerní kurz
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
prezenční
čeština
Výuka češtiny jako cizího jazyka pro cizince všech jazykových úrovní podle SERR, zaměřená na rozvíjení řečových dovedností, které pomohou cizincům obstát v každodenních osobních i pracovních situacích. Upevnění nebo rozvíjení výchozí jazykové úrovně A0, A1, A2, B1, B2, C1.
Neintenzivní večerní kurz
6 hodin výuky češtiny týdně ve večerním kurzu
Dolní věková hranice 16 let.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Marie Poláčková
Středisko Praha-Albertov
Středisko Praha-Albertov
Termín a délka
2016/2017
zimní i letní semestr
Krátkodobé
60 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
7900 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Bc. Hana Keharová
hana.keharova@ujop.cuni.cz
224921015
06.04.2017
3. cyklus večerních kurzů
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/vecerni-kurzy-cestiny-pro-cizince
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK