Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství pro střední školy (2198)
Základní informace
Učitelství pro střední školy
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky [41-KPG]
učitel
kombinovaný
čeština
Cílem programu je poskytnout zájemcům o práci učitele předepsanou odbornou kvalifikaci. Absolventi kurzu, kteří mají magisterské (inženýrské) vzdělání, jež odpovídá některému všeobecně vzdělávacímu, odbornému nebo uměleckému předmětu, získají kvalifikaci pro výuku tohoto předmětu (předmětů) na středních a základních školách.
MŠMT ČR
12872/2011-25
Učitelství pro střední školy
ano
20
Ukončené VŠ magisterské (inženýrské) vzdělání, které odpovídá charakteru některého
všeobecně vzdělávacího, odborného, příp. uměleckého předmětu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
Absolventi získají způsobilost vyučovat na ZŠ a SŠ předměty, které odpovídají charakteru jejich magisterského vzdělání.
§ 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Magdalény Rettigové 4/8, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
250 (v hodinách celkem)
Kurz je dvousemestrální.
Poplatky a financování
16000 Kč / program
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 651917


osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
30.06.2017
Uchazeči jsou přijímáni na základě posouzení splnění vstupních požadavků.
Další informace
www.pedf.cuni.cz/kped
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK