Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Juniorská univerzita: přírodovědně - lékařské zaměření (2652)
Základní informace
Juniorská univerzita: přírodovědně - lékařské zaměření
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Rektorát Univerzity Karlovy
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
prezenční
čeština
Celouniverzitní projekt (jednosemestrální) je určen pro studenty středních škol. Jedná se o simulaci univerzitního studia se závěrečným slavnostním ukončením pro úspěšné absolventy, které bude spojeno s prohlídkou Karolina. V rámci programu Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově budou studenti SŠ získávat srozumitelné a aktuální informace o celé univerzitě a možnostech jejího studia i o nových výsledcích vědy a výzkumu, kdy se představí jednotlivé fakulty v rámci tematických přednášek. Studenti budou mít také příležitost navázat kontakt s akademickou sférou. Prostřednictvím populárně-naučných přednášek budou přednášející odborníci srozumitelně zprostředkovávat současný stav poznání.
Realizace v období od října do prosince 2016 vždy ve středu od 17,00 do 18,30 hod. Rozsah programu: 9 přednášek a na závěr slavnostní zakončení spojené s prohlídkou Karolina.
100
Student SŠ (v případě víceletých gymnázií vyšší stupeň).

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
50% účast na přednáškách
Garant a místo
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Celetná 20, Praha 1
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
15 (v hodinách celkem)
10 týdnů
Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / semestr
Registrace i účast v programu jsou zdarma.
Přihláška
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Mgr. Kristýna Odcházelová
juniorskauniverzita@cuni.cz
224491679
18.09.2016
Více informací na webových stránkách projektu.
Další informace
http://www.juniorskauniverzita.cuni.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK