Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Role sestry v onkologické prevenci (3313)
Základní informace
Role sestry v onkologické prevenci
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN [11-00200]
prezenční
čeština
12. 10. 2016 od 15.00 hodin
Role sestry v onkologické prevenci - Mgr. Iveta Nohavová
Sestry a krátká intervence u kuřáků ve VFN - Mgr. Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná
Sestry a mezinárodní projekt Nekuřácké nemocnice- prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
12. 10. 2016 od 15.00 hodin
Role sestry v onkologické prevenci - Mgr. Iveta Nohavová
Sestry a krátká intervence u kuřáků ve VFN - Mgr. Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná
Sestry a mezinárodní projekt Nekuřácké nemocnice- prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
zájemci o problematiku
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
2 (v hodinách celkem)
12.10.2016
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
RNDr. Milena Bušová, CSc.
milena.busova@lf1.cuni.cz
224968531
05.10.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK