Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Kanonické právo (3305)
Základní informace
Kanonické právo
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra pastorálních oborů a právních věd [26-KPAO]
prezenční
čeština
Dvou-semestrální vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí v oblasti kanonického práva a skládá se ze tří předmětů: Kanonické právo 1, Kanonické právo 2 a Konfesní právo.
Viz rozvrh hodin
Předpokladem k účasti je alespoň znalost teorie a filosofie práva; jiné právní vzdělání je výhodou.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
viz Karolinka
Garant a místo
prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
Děkanát KTF
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Říjen
2
104 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK