Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Diferenciální diagnostika marginálních lézí rohovky (3284)
Základní informace
Diferenciální diagnostika marginálních lézí rohovky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze [11-00750]
prezenční
čeština
6.4. 2017
16.00 - 18.00 hodin
Diferenciální diagnostika marginálních lézí rohovky
MUDr. Pavlína Skalická, MUDr. Lukáš Huňa, MUDr. Marta Korbasová, MUDr. Nikola Járová
6.4. 2017
16.00 - 18.00 hodin
Diferenciální diagnostika marginálních lézí rohovky
MUDr. Pavlína Skalická, MUDr. Lukáš Huňa, MUDr. Marta Korbasová, MUDr. Nikola Járová
lékař
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Oční klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Duben
Krátkodobé
2 (v hodinách celkem)
6.4.2017
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Oční klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Renáta Jelínková
Renata.Jelinkova@vfn.cz
224963030
31.03.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK