Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Doplňující pedagogické studium - geologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSGE1)
Základní informace
Doplňující pedagogické studium - geologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.
MŠMT
50492/20012-201
Doplňující pedagogické studium - geologie
ano
absolvované magisterské nebo inženýrské studium geologických oborů na VŠ, studium magisterského nebo doktorského oboru na Přírodovědecké fakultě, které nejsou zaměřeny na vzdělávání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vědy o Zemi
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Sekce geologie
Sekce geologie
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
01.10.2016
4
256 (v hodinách celkem)
maximální doba studia je 8 semestrů
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
4500 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do kurzu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. Kurz je možné ze závažných důvodů na žádost účastníka prodloužit až o čtyři semestry. V případě prodloužení kurzu je poplatek za každý další semestr 4500 Kč.
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2016
elektronicky od 1.6. do 20.9.2016
bez přijímací zkoušky
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK