Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Přistěhovalci v Evropě. Představují hrozbu? (1966)
Základní informace
Přistěhovalci v Evropě. Představují hrozbu?
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Kurz se zabývá současným fenoménem migrace na evropský kontinent. Rozebrána bude situace v zemích, odkud do Evropy proudí nejvíce uprchlíků, jejich hlavní migrační trasy a způsoby jakými se dostávají na náš kontinent. Důraz bude kladen na jejich následnou asimilaci v cílových zemích, a jaké tento proces přináší výzvy a problémy. Zmíněna bude také situace v České republice a využívání pracovní migrace z východních zemí. Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními problémy, které migrace v současnosti představuje pro evropské země a jejich hodnoty a jaké naopak vytváří pozitivní efekty
ne
-

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Martin Mejstřík
neurčeno
neurčeno
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
neurčeno
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK