Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Diskuse o sudetoněmecké otázce v Československu/ČR po roce 1989 (2945)
Základní informace
Diskuse o sudetoněmecké otázce v Československu/ČR po roce 1989
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Předmět se zabývá analýzou vybraných politických a publicistických debat věnovaných tzv. sudetoněmecké otázce po roce 1989. Téma bude pojednáno v kontextu vývoje česko-německých vztahů a vstupu České republiky do Evropské unie.
Jednou za 14 dní
Důchodový věk
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Petr Šafařík
Institut mezinárodních studií
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK