Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Mořská fauna Středomoří (1513)
Základní informace
Mořská fauna Středomoří
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Seznámení s nejběžnějšími a nejzajímavějšími zástupci fauny Středozemního moře, s důrazem na diverzitu a ekologii jednotlivých forem. Těžištěm přednášek je zejména fotodokumentace živočichů, pokud možno v jejich přirozeném prostředí. Úvodní přednáška je věnována mořskému prostředí obecně a Středozemnímu moři, následuje série přednášek představujících jednotlivé skupiny: 1) houby, žebernatky; 2) žahavci; 3) malé kmeny (pásnice, ploštěnky, rypohlavci); 4) korýši; 5) měkkýši; 6) mnohoštětinatci, mechovky; 7) ostnokožci; 8?9) pláštěnci, paryby, ryby.

Výuka probíhá společně se studenty řádného studia

Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Mořská fauna Středomoří
ne
25
maturita, důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Katedra ekologie
Katedra ekologie
Viničná 7
Termín a délka
2016/2017
letní semestr
1
24 (v hodinách celkem)
únor - květen 2017
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
31.01.2017
od listopadu
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK