Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva (1773)
Základní informace
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Plzni
 
prezenční
čeština
Akademie 3. věku má dlouholetou tradici. V roce 2017 uplyne od jejího založení již 20 let. Svou činností navazuje na Univerzitu 3. věku, od jejíhož založení uplyne v roce 2017 třicet let. O formu vzdělávání v A3V je velký zájem v rámci celého regionu. LFP nabízí tak možnost dalšího vzdělávání seniorů, prevenci jejich sociálního vyloučení a za spolupráce se studenty i mezigenerační setkávání. Přednášející LFP prezentují kromě jiného i činnost fakulty, její pedagogické a vědecké úspěchy široké veřejnosti. Kromě zaměstnanců fakulty a FN Plzeň se na realizaci přednášek podílejí i mimofakultní odborníci z různých oborů. Účastníci kurzů mohou aktivně spoluvytvářet jejich náplň. Každý kurz je plánován na jeden akademický rok. V rámci programu jsou nabízeny i další aktivity, jako jsou např. poznávací exkurze, pohybové a kulturní aktivity. Posluchači anonymně hodnotí kvalitu přednášek, jejich organizaci a rovněž se aktivně zapojují se svými příspěvky. Pro posluchače jsou připravovány podkladové studijní materiály. LFP tak dlouhodobě podporuje obyvatele plzeňského regionu, aby žili zdravě, aktivně a kvalitně i ve vyšším věku. V roce 2017 bude uspořádána konference k 20. výročí založení A3V pro odbornou i laickou veřejnost.
Kurz je plánován vždy na jeden akademický rok.
Přednášky se konají vždy v úterý od 14:45 hodin 1x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2016/2017 se budou konat např. přednášky z oblasti geriatrie a gerontologie, psychiatrie, stomatologie a další.
120
Nejsou stanovena žádná omezení účasti na programu.
Nejsou stanoveny.
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Není kvalifikačním kurzem.
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Říjen
2
80 (v hodinách celkem)
8/M
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / rok
300 Kč
základní
Přihláška
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@seznam.cz
377 593 540
29.06.2016
osobní zápis ve stanovený den
Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK