Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Přehledné dějiny umění (2393)
Základní informace
Přehledné dějiny umění
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
 
prezenční
čeština
Na každém setkání bude prezentováno jedno téma z dějin umění. Přesné znění přednášek a jména vyučujících budou publikovány nejpozději na prvním setkání poté, co budou moci potvrdit svou účast, která závisí mimo jiné na rozvrhu hodin fakulty.
Pokud přednášející poskytnou písemné doplňující materiály k přednáškám, budou automaticky zasílány posluchačům, kteří o to projevili zájem v přihlášce, na jejich kontaktní e-mail.
ano

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
2
64 (v hodinách celkem)
8/M
Pátek - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
4800 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK