Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
LÉČIVÉ ROSTLINY (182)
Základní informace
LÉČIVÉ ROSTLINY
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 
celoživotní vzdělávání
distanční
čeština
I. s e m e s t r :
Základy farmaceutické botaniky
Český lékopis
Obecná farmakognozie - vymezení pojmů, obsahové látky, biogenetický systém, hodnocení přírodních léčiv, čajové směsi
II. s e m e s t r :
Základy lékařských věd - anatomie, morfologie, fyziologie, patologie
Speciální farmakognozie - primární metabolity, sekundární metabolity
III. s e m e s t r :
Základy farmakologie
Fytoterapie a fytotoxikologie
Léčivé rostliny
ano

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Katedra farmakognozie
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra farmaceutické botaniky
Katedra farmakognozie
Katedra farmakologie a toxikologie
Termín a délka
2009/2010
zimní semestr
3
144 (v hodinách celkem)
18/M
Sobota - Neděle
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
8500 Kč / program
Přihláška
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Děkanát fakulty
Vlasta Shejbalová
vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz
495067426
07.11.2009
přihlášky se podávají průběžně během roku
Další informace
www.faf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK