Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Návrat posvátna: náboženská témata v současné kultuře a společnosti (1733)
Základní informace
Návrat posvátna: náboženská témata v současné kultuře a společnosti
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta [27-ETF]
prezenční
čeština
Náboženská témata jsou opět aktuální součástí veřejného prostoru i soukromého života, u nás i ve světě se hovoří o mnohostranném návratu náboženství a spirituality. V tomto kursu půjde o nejdůležitější oblasti současné kultury, ve kterých se náboženská víra zřetelně hlásí o slovo a chce se podílet na utváření veřejného mínění i soukromého života. Tentokrát půjde nejen o přednášky, podstatnou součástí kursu budou rozhovory o probíraných tématech za účasti všech přítomných.
Výuka se koná: 28.2., 14.3., 28.3., 11.4. 25.4., 16.5., 30.5. vždy od 14 hod.
ne
15

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Katedra religionistiky
Katedra religionistiky
Termín a délka
2013/2014
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
28.2., 14.3., 28.3., 11.4. 25.4., 16.5., 30.5.
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Černá 9, 115 55 Praha 1
Studijní oddělení
Zdeňka Trojanová
stodd@etf.cuni.cz
221 988 213
26.02.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK