Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1 (1151)
Základní informace
Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
 
prezenční
čeština
Program poskytuje základní informace o příslušných knihách Písma svatého Starého Zákona s příklady exegeze relevantních perikop. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1 (KBIB006) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
ne

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P2
Termín a délka
2013/2014
zimní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
9:20-10:55 (2 hod./týdně)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Vít Engelthaler
studijni@ktf.cuni.cz
220181394
31.10.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK