Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Programování 1 (distanční interaktivní seminář) (7996)
Základní informace
Programování 1 (distanční interaktivní seminář)
Kód varianty (CID): 10176
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra softwaru a výuky informatiky [32-KSVI]
distanční
čeština
Kurz poskytne účastníkům seznámení se základními principy algoritmizace, programování a programovacích jazyků, za použití programovacího jazyka Python.
Kurz bude probíhat převážně formou online cvičení s bloky výkladu. Výuka bude doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s kontrolou pomocí online systému pro jejich automatické vyhodnocování.
Podrobnosti na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/programovani/
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod čj. MSMT-14014/2021-4-600
MŠMT
MSMT-8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Programování 1 (distanční interaktivní seminář) - 3. běh
Výuka bude probíhat distančně na platformě Zoom. Bude se jednat o šest setkání v páteční odpoledne.
Výuka bude vhodně doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s možností konzultace.

Přesné termíny jsou uvedeny na stránkách kurzu a podrobný obsah najdete na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/programovani/
20
Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen výhradně pro pedagogické pracovníky především se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Splnění organizačních podmínek a včasná úhrada poplatků

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
bakalářské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
Mgr. Lenka Forstová
Středisko informatické sítě a laboratoří
Katedra softwaru a výuky informatiky
distanční výuka
Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
Termín a délka
2023/2024
letní semestr, Únor
16.02.2024
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
6 setkání, 7.6. obhajoba projektů, 28.6. konečný termín splnění povinností
Pátek
16.2.2024
1.3.2024
15.3.2024
5.4.2024
19.4.2024
3.5.2024
7.6.2024
Poplatky a financování
3000 Kč / kurz
Možnost uplatnit Šablony (OP JAK) MŠMT pro DVPP
Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.
Přihláška
https://forms.gle/mbqr8oq1kdePyLgj7
Katedra softwaru a výuky informatiky
Mgr. Lenka Forstová
Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
dvpp@ksvi.mff.cuni.cz
951554209
08.01.2024
24.01.2024
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity.
30.1.2023-20.2.2023
Přihlášku je nutné podat vyplněním elektronického dotazníku na adrese
https://forms.gle/mbqr8oq1kdePyLgj7
Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.
Další informace
https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/programovani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK