Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Robotický workshop k výuce informatického myšlení (8585)
Základní informace
Robotický workshop k výuce informatického myšlení
Kód varianty (CID): 10172
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra softwaru a výuky informatiky [32-KSVI]
prezenční
čeština
V současnosti mnoho škol řeší jaké roboty zakoupit pro podporu výuky informatiky dle nových RVP. Možností je mnoho. Účastníci si budou moci vyzkoušet úlohy pro různé typy robotů.
Roboty si vyzkoušet při vlastní práci pod vedením lektora. Součástí semináře jsou i tipy na vhodné zdroje materiálů a inspirace pro výuku.
Podrobnější informace na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/rw/
Absolvent získá přehled v nabídce nástrojů pro výuku algoritmizace dětí, dokáže posoudit jejich vhodnost pro danou věkovou skupinu.
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod čj. MSMT-382/2022-2-163
MŠMT
MSMT-8998/2023-3 ze dne 24.4.2023
Robotický workshop k výuce informatického myšlení
Prezenční výuka bude proběhne v sobotu 20.4.2024 od 9:30 hodin do 17:00 hodin
Podrobnější informace a termíny najdete na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/rw/
12
Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, vychovatele v družinách, vedoucí zájmových kroužků ap.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
bakalářské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
Mgr. Lenka Forstová
Středisko informatické sítě a laboratoří
Katedra softwaru a výuky informatiky
MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1
Mgr. Lenka Forstová
Termín a délka
2023/2024
letní semestr, Duben
20.04.2024
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
jednodenní prezenční setkání
Pátek
20.4.2024
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
Akreditace DVPP: MSMT-382/2022-2-163
Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.
Přihláška
https://forms.gle/6KtJXs4u7ifgTr7V6
Katedra softwaru a výuky informatiky
Mgr. Lenka Forstová
dvpp@ksvi.mff.cuni.cz
951554209
08.01.2024
29.03.2024
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity.
30.1.2023-1.4.2023
Přihlásíte se vyplněním elektronické přihlášky na https://forms.gle/6KtJXs4u7ifgTr7V6
Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.
Další informace
https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/rw/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK