Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 89)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3405 Přípravný kurz na přijímací zkoušky - německý jazyk a literatura 2017 /navazující magisterské studium/
detail2016/2017 Filozofická fakulta Katedra pedagogiky Program CŽV - zájmový 3434 Přípravný kurz pro přijímací řízení do Bc. studia pedagogiky
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3406 Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc.
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3407 Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Mgr.
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3408 Přípravný kurz pro uchazeče o studium programu Sociologie
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3199 Psychologie pro každý den
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3412 Seznámení s hudební vědou
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3200 Stres a možnosti jeho zvládání - ZS
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3201 Stres a možnosti jeho zvládání II. - ZS
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3907 Technika mluveného projevu
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3175 Tvůrčí psaní: báseň a esej
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3413 Tvůrčí psaní: próza
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3174 Tvůrčí psaní: próza
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3173 Tvůrčí psaní: publicistika
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3635 Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3854 Úvod do KT bez zápisu
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - zájmový 3855 Úvod do tlumočnického zápisu
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3203 Dopravní psycholog
detail2016/2017 Filozofická fakulta Katedra estetiky Program CŽV - na výkon povolání 3275 Estetika výtvarného umění
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav anglického jazyka a didaktiky Program CŽV - na výkon povolání 3276 Gramatika ve vyučování angličtiny
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3504 Hodnocení dovedností ve výuce filosofie
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3204 Jak na výchovné problémy v základní škole - Akreditace MŠMT ZS
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav české literatury a komparatistiky Program CŽV - na výkon povolání 3277 Jak vidět film a číst literaturu/ Jak číst film a vidět literaturu
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Program CŽV - na výkon povolání 3288 Metodika výuky mediální a informační výchovy
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3205 Obecná problematika soudního znalectví - znalecké minimum
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3931 Psycholog ve zdravotnictví
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3206 Psycholog ve zdravotnictví - akreditace MZ - ZS
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3653 Studium pro výchovné poradce
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3207 Studium pro výchovné poradce - akreditace MŠMT - ZS
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3436 Škola jako místo setkávání aneb učíme se pro život, ne pro školu
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3211 Trendy v řízení lidí - současnost a budoucnost HR
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3209 Učitelství pro SŠ - společenské, ekonomické a právní vědy - akreditace MŠMT ZS
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3208 Učitelství pro střední školy
detail2016/2017 Filozofická fakulta Děkanát Program CŽV - na výkon povolání 3210 Využití jazykových korpusů ve výuce - ZS
detail2016/2017 Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Program CŽV - univerzita třetího věku 3016 Aktivní a úspěšné stárnutí
detail2016/2017 Filozofická fakulta Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Program CŽV - univerzita třetího věku 3030 Balkán jako křižovatka kultur I. a II.
detail2016/2017 Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Program CŽV - univerzita třetího věku 3053 Celoživotní učení a rozvoj člověka z pohledu třetího věku
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav pro klasickou archeologii Program CŽV - univerzita třetího věku 3031 Civilizace a národy starověkého Středomoří - 1. ročník
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav východoevropských studií Program CŽV - univerzita třetího věku 3018 Česko-baltské vztahy od 10. do 19. století
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav jazyků a komunikace neslyšících Program CŽV - univerzita třetího věku 3032 Český znakový jazyk pro začátečníky I. a II.
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Program CŽV - univerzita třetího věku 3033 Čeština v proměnách času I. a II.
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav etnologie Program CŽV - univerzita třetího věku 3034 Etnologie - souvislosti a přesahy I. a II.
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav pro archeologii Program CŽV - univerzita třetího věku 3019 Evropa v době železné, době římské a době stěhování národů
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Program CŽV - univerzita třetího věku 3035 Hudba na evropských dvorech světských a církevních panovníků a velmožů - 1. ročník
detail2016/2017 Filozofická fakulta Katedra pedagogiky Program CŽV - univerzita třetího věku 3036 Chcete porozumět současné škole? Aktuální témata a výzvy ve školní praxi I. a II.
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Program CŽV - univerzita třetího věku 3037 Informační společnost 21. století - I. a II.
detail2016/2017 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 3020 Jak poslouchat vážnou hudbu
detail2016/2017 Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 3038 Jak se žilo a pracovalo v 19. a 20. století v českých zemích - 1. ročník
detail2016/2017 Filozofická fakulta Jazykové centrum Program CŽV - univerzita třetího věku 3061 Jazykový kurz - Latina pro seniory
detail2016/2017 Filozofická fakulta Katedra PVH a archivního studia Program CŽV - univerzita třetího věku 3039 Jedinec - rodina - společnost: obývaný prostor. Úvod k regionálním a osobním dějinám
Výsledky 101-150 z 678 předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 14 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK