Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Význam repetitivních sekvencí v lékařské a forenzní genetice 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 08.08.2013 22.11.2013 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Sledování chromozomálních změn u solidních nádorů se zaměřením na CRC 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 03.07.2009 14.10.2009 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vliv glukózy na imunitní procesy zprostředkované monocyty. Fyziologie a patologie s ohledem na diabetes mellitus 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 11.11.2015 11.11.2015 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Význam extracelulární DNA v poruchách kostní homeostáze 2017/2018 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 11.11.2017 14.11.2017 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Možnosti a limity stanovení specifických markerů zánětu oka na základě analýzy slz 2015/2016 2017/2018 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 07.11.2015 07.11.2015 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Cytogenetické metody v genotoxikologii 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 03.07.2009 27.04.2010 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Expresní profily vybraných kandidátních genů celiakie 2013/2014 2016/2017 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 10.10.2013 29.11.2013 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Poruchy remodelace kostí – úloha buněk imunitního systému 2014/2015 disertační práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 06.10.2014 06.10.2014 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Molekulární genetika celiakie 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 03.11.2009 03.11.2009 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Glaukom - genetická analýza rodiny ve vztahu k autoimunitnímu pozadí 2017/2018 2018/2019 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 11.11.2017 14.11.2017 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Studium kandidátních genů celiakie 2012/2013 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 10.10.2012 19.10.2012 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Autoimunitní a lymfoproliferativní onemocnění: asociace a společné mechanismy 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 20.06.2011 10.08.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Úloha toll-like receptorů a stresového hormonu prolaktin v poruchách imunitního systému 2008/2009 2010/2011 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 30.03.2009 17.05.2010 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Kvantifikace nukleových kyselin pomocí TaqMan sond - možnosti a limity s ohledem na způsob odběru, stáří a kvalitu vzorku lidských tkání 2012/2013 2013/2014 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 10.10.2012 07.05.2013 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Epigenetické regulace u autoimunitních onemocnění se zaměřením na revmatoidní artritidu 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 18.09.2013 22.11.2013 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Úloha monocytů a nespecifické imunity v diabetu 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 05.10.2011 30.10.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Expresní profily vybraných kandidátních genů celiakie 2016/2017 2017/2018 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 18.09.2017 18.09.2017 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Střevní mikrobiom člověka: Vznik, ontogenetický vývoj, diverzita a možnosti využití v antropologii 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 27.11.2018 27.11.2018 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Kostní remodelace ve fyziologických a patologických procesech. Funkce imunitního systému a epigenetických mechanismů 2018/2019 disertační práce 4XANTGP RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 18.10.2018 18.10.2018 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Genetické rizikové faktory systémových autoimunitních onemocnění 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 30.10.2011 30.10.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Mechanismy účinku endokrinních distuptorů 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 30.11.2018 30.11.2018 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Charakterizace monocytů pacientů s různými typy diabetu - studie in vitro 2009/2010 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 15.10.2009 02.12.2009 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vliv vybraných zánětlivých agens na proces osteoklastogeneze 2016/2017 2017/2018 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. Mgr. Patrik Škubica 10.10.2016 21.11.2016 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Studium genetického pozadí a molekulárních mechanismů autoimunitních onemocnění se zvláštním zaměřením na celiakii 2012/2013 disertační práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 12.10.2012 12.10.2012 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Význam periferního prolaktinu a vrozené imunitní reakce v těžkých imunopatologických stavech. 2010/2011 2011/2012 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 23.11.2010 23.11.2010 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Patologická osteoresorpcia pri ankylozujúcej spondylitíde 2019/2020 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 15.11.2019 15.11.2019 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Význam a úloha monocytů v patogenezi diabetu - imunogenetická studie 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 11.10.2011 14.10.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Prolaktín a cirkulujúce monocyty - význam a funkcia v patogenéze T1DM. Štúdia in vitro 2013/2014 2014/2015 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 12.11.2013 18.11.2013 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Úloha epigenetických mechanismů ve fungování cirkadiánních rytmů. Stárnutím vyvolané změny kvality spánku a poruchy metabolismu 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 28.11.2013 28.11.2013 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Evoluční aspekty (epi)genetické determinace laterality se zaměřením na horní končetinu 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 25.06.2019 03.11.2019 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Dědičné senzomotorické neuropatie. 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 29.11.2010 17.01.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Zánětlivé faktory v celiakii a jejich vliv na monocyty periferní krve 2016/2017 2017/2018 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 21.11.2016 21.11.2016 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Úloha mozku v utváření specifické psychopatologie mentální anorexie 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 16.11.2016 16.11.2016 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Genetická determinace a dědičnost kraniofaciálních znaků na základě vybraných lokusů DNA 2015/2016 2017/2018 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 07.11.2015 07.11.2015 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vrozená imunita a cirkulující monocyty - význam a funkce v patogenezi celiakie. 2010/2011 2011/2012 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 23.11.2010 23.11.2010 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Genetická studie dětské obezity 2009/2010 2010/2011 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 15.10.2009 02.12.2009 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Glaucoma - immunogenetic and molecular-immunological study 2015/2016 disertační práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 21.10.2015 21.10.2015 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Genetické aspekty osteoporózy 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. Jakub Podrábský 15.11.2019 15.11.2019 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Možnosti a limity kvantifikácie a analýzy špecifických sekvencií DNA v tělesných tekutinách 2018/2019 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 22.11.2018 30.11.2018 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Nanismus. Patogeneze onemocnění se zvláštním zaměřením na genetické příčiny 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 29.11.2010 11.01.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Evoluční aspekty Alzheimerovy choroby. V hlavní roli apolipoprotein E 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 11.11.2015 11.11.2015 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Úloha zápalu v patologickej kostnej resorpcii u axiálnej spondyloartritídy 2018/2019 diplomová práce RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. skrytý 22.11.2018 22.11.2018 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
Výsledky 1-42 z 42 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK