Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační systém pro plánování konferencí
Název práce v češtině: Informační systém pro plánování konferencí
Název v anglickém jazyce: Information System for Conference Planning
Klíčová slova: informační systém, plánování
Klíčová slova anglicky: Information System, Planning
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: RNDr. Miroslav Čermák
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a implementovat informační systém, který bude shromažďovat základní informace o konferencích - zaměření, termíny, kategorie apod. Uživateli bude umožněno vytváření přehledových výpisů podle různých kritérií.
Nedílnou součástí práce bude podpora evidence financování publikační činnosti a vazeb na granty a další zdroje financí. Aplikace dovolí podávat návrhy na čerpání financí z grantů, které mohou být schváleny či zamítnuty. Systém poskytne správci grantu přehledné sestavy čerpání a žádostí a umožní mu tak efektivně řídit přidělování finančních prostředků.
Seznam odborné literatury
Jason E. Sweat: Guide to PHP Design Patterns
David Upton: CodeIgniter for Rapid PHP Application Development
Steve Suehring, Tim Converse, and Joyce Park: PHP6 and MySQL
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK