Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Ontogenetický původ chrupavčitých elementů lebky axolotla
Název práce v češtině: Ontogenetický původ chrupavčitých elementů lebky axolotla
Název v anglickém jazyce: Developmental origin of cartilage skull elements in axolotl
Klíčová slova: chrupavka, viscerokranium, neurální lišta, zelený fluorescenční protein, axolotl mexický
Klíčová slova anglicky: cartilage, viscerocranium, neural crest, green fluorescent protein, mexican axolotl
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.08.2010
Datum zadání: 03.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Určení ontogenetického původu chrupavčitých elementů viscerokrania axolotla Ambystoma mexicanum metodou isotopických transplantací. Důraz je kladen na buňky hlavové neurální lišty a fate-mapping jednotlivých chrupavek branchiálního aparátu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK