Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optická spektroskopie fotosyntetických komplexů
Název práce v češtině: Optická spektroskopie fotosyntetických komplexů
Název v anglickém jazyce: Optical spectroscopy of photosynthetic complexes
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Pochopení základů problematiky a používaných metod
2. Seznámení s experimentálními aparaturami
3. Studium vybraných světlosběrných komplexů pomocí optické spektroskopie
Seznam odborné literatury
1. Nepraš M, Titz M: Základy teorie elektronových spekter (1983) SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha.
2. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
Předběžná náplň práce
Fotosyntéza je jeden z nejdůležitějších procesů probíhajících na Zemi. Je hlavním zdrojem energie pro většinu organismů, včetně člověka. Proces přeměny světelné energie na energii chemickou začíná v takzvaných světlosběrných anténách. Tam jsou absorbovány fotony slunečního záření chlorofyly a karotenoidy a energie fotonů je tak dočasně uložena ve formě excitační energie těchto pigmentů. Tato práce je zaměřena na experimentální studium vlastností vybraných fotosyntetických komplexů, např. rychlosti a účinnosti přenosu excitační energie. Jedním z procesů zkoumaných na našem pracovišti je zhášení tripletních stavů chlorofylů karotenoidy ve fotosyntetických světlosběrných komplexech. Jedná se o velice důležitý proces, který brání přenosu excitační energie z tripletních stavů chlorofylů na nejnižší singletní excitovaný stav kyslíku. Singletní kyslík je velice reaktivní a jeho přítomnost by vedla k poškození komplexu. Skutečnost, že karotenoidy plní v tomto ohledu důležitou ochrannou roli, je všeobecně známá; konkrétní dráhy přenosu tripletní energie mezi jednotlivými pigmenty a dynamika samotného zhášení jsou ale zatím prozkoumány poměrně málo. Využívány budou především metody optické spektroskopie, a to jak stacionární (absorpční, emisní), tak i s časovým rozlišením.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Optical spectroscopy of photosynthetic complexes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK