Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Je-li mysl klidná a qi 氣 dobře řízené..." Vnitřní kultivace v 內業 Neiye a ve 想爾注 Xiang'er zhu v kontextu debaty o raném taoismu
Název práce v češtině: "Je-li mysl klidná a qi 氣 dobře řízené..." Vnitřní kultivace v 內業 Neiye a ve 想爾注 Xiang'er zhu v kontextu debaty o raném taoismu
Název v anglickém jazyce: "When the mind is tranquil and the qi 氣 well managed..." The inner cultivation in the 內業 Neiye and the 想爾注 Xiang'er zhu in the context of the debate on early Taoism
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2008
Datum zadání: 01.10.2008
Datum a čas obhajoby: 18.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK