Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vícerozměrná Mandelbrotova množina
Název práce v češtině: Vícerozměrná Mandelbrotova množina
Název v anglickém jazyce: Multidimensional Mandelbrot Set
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 28.03.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V práci bude podán přehled některých dosavadních výsledků o Juliových množinách a Mandelbrotově množině, definována jejich vícerozměrná analogie s přehledem některých jejich vlastností a představen příslušný zobrazovací software.
Seznam odborné literatury
Peitgen, H.-O., Juergens, H., Saupe, D.: Chaos and Fractals, New Frontiers of Science, Springer 1992.
Edgar, G.A.: Measure, Topology and Fractal Geometry, Springer 1990.
Falconer, K.J.: The Geometry of Fractal Sets, CUP 1985.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK