Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konvergence mnohohodnotových zobrazení
Název práce v češtině: Konvergence mnohohodnotových zobrazení
Název v anglickém jazyce: Convergence of multivalued mappings
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Porovnání různých druhů konvergence mnohohodnotových zobrazení a jejich aplikace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK