Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kvazi-dvouletá oscilace zonálních větrů v tropické stratosféře
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kvazi-dvouletá oscilace zonálních větrů v tropické stratosféře
Název práce v češtině: Kvazi-dvouletá oscilace zonálních větrů v tropické stratosféře
Název v anglickém jazyce: Quasi-biennial oscillation of zonal winds in the tropical stratosphere
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2013
Datum zadání: 14.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.03.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámit se s fenoménem kvazi-dvouleté oscilace zonálních větrů v tropické stratosféře. Popsat poslední poznatky v oblasti teorie vzniku, průběhu a dopadů QBO. Dále na reálných datech, reanalyzovaných anebo modelových řadách demonstrovat průběh QBO.
Seznam odborné literatury
(1) K. Labitzke, H. van Loon, 1999: The Stratosphere. Springer, Berlin.
(2) D.G. Andrews, J.R. Holton, C.B. Leovy, 1987: Middle Atmosphere Dynamics, Academic Press, Orlando.
(3) M.P. Baldwin, , L.J. Gray, T.J. Dunkerton, K. Hamilton, P.H. Haynes, W.J. Randel, J.R. Holton, M.J. Alexander, I. Hirota, T. Horinouchi, D.B.A. Jones, J.S. Kinnersley, C. Marquardt, K. Sato, and M. Takahashi, 2001: The Quasi-Biennial Oscillation, Reviews of Geophysics, 39, 179-229.
Předběžná náplň práce
Kvazi-dvouletá oscilace patří k nejvýraznějším fenoménům tropické stratosféry. Kvazi-pravidelná změna zonálních větrů v této oblasti ovlivňuje klimatické podmínky rozsáhlých oblastí celé atmosféry. Poslední poznatky v oblasti teorie vzniku a průběhu QBO jednoznačně poukazují na působení atmosférických vln.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Quasi-biennial oscillation is one of the most distinct phenomena in the tropical stratosphere. Regular change in the zonal winds in this region has a considerable influence on vast regions of the whole atmosphere. The latest findings in theory of the QBO origin and its progress point to affect of the atmospheric waves activity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK