Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Modely pro šíření infekčních chorob v malých populacích
Název práce v češtině: Modely pro šíření infekčních chorob v malých populacích
Název v anglickém jazyce: Models for infectous disease spread in small populations
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2006
Datum zadání: 10.10.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: Mgr. Michaela Šedová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uchazeč nastuduje a popíše vybrané metody (řetězcově binomické modely a jejich rozšíření) pro analýzu dat o šíření infekčních chorob v malých skupinách (domácnosti, školní třídy). Vyžaduje pasivní znalost angličtiny.

Seznam odborné literatury
Becker, NG. Analysis of infectious disease data. Chapman and Hall: London, 1989.
Předběžná náplň práce
Uchazeč nastuduje a popíše vybrané metody (řetězcově binomické modely a jejich rozšíření) pro analýzu dat o šíření infekčních chorob v malých skupinách (domácnosti, školní třídy).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Models for infectous disease spread in small populations
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK