Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum nových polymerních materiálů pro fotonické prvky
Název práce v češtině: Výzkum nových polymerních materiálů pro fotonické prvky
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2007
Datum zadání: 12.11.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK