Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Univerzální textový editor pro vývojáře
Název práce v češtině: Univerzální textový editor pro vývojáře
Název v anglickém jazyce: Universal Text Editor for Developers
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2005
Datum zadání: 11.11.2005
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude vytvořit univerzální textový editor pro vývojáře. Hlavním přínosem by měla být jeho univerzálnost a rozšiřitelnost. Uživatel si bude moci pomocí konfiguračních souborů sám nadefinovat specifikaci konkrétního programovacího jazyka sestávající se minimálně z:
1) specifikace jednotlivých elementů kódu (např. klíčových slov,
komentářů, atd.) pro grafické zvýrazňování,
2) definice parametrů externích nástrojů (např. kompilátor),
3) definice textových výstupů z externích nástrojů, které bude editor analyzovat (např. chybových hlášení kompilátoru, které bude možno zvýraznit ve zdrojovém kódu).
Součástí práce budou minimálně dvě sady takových konfiguračních souborů pro dva různé programovací jazyky a některý z jejich překladačů.
Seznam odborné literatury
1) UltraEdit editor - http://www.ultraedit.com/
2) Vim editor - http://www.vim.org/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK