Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka
Název práce v češtině: Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka
Název v anglickém jazyce: Physics education of students and teachers in Heureka project
Klíčová slova: projekt Heuréka, konstruktivismus ve výuce fyziky, vzdělávání učitelů fyziky
Klíčová slova anglicky: the Heureka project, the constructivist approach in physics learning, teacher training in physics
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Oponenti: Doc., PaedDr. Josef Trna
  Viera Lapitková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK