Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium fotonových silových funkcí paři deexcitaci deformovaných jader Vedoucí DP:Prof.RNDr.Jan Kvasil,DrSc.,KJF/18.1.96
Název práce v češtině: Studium fotonových silových funkcí paři deexcitaci
deformovaných jader
Vedoucí DP:Prof.RNDr.Jan Kvasil,DrSc.,KJF/18.1.96
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 1996/1997
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.1996
Datum zadání: 18.01.1996
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK