Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Prostorová dynamika ekto- a endodermu během faryngogeneze ve vztahu k zubním základům
Název práce v češtině: Prostorová dynamika ekto- a endodermu během
faryngogeneze ve vztahu k zubním základům
Název v anglickém jazyce: Morphodynamics of the ecto- and endoderm during pharyngogenesis
and their relation to tooth germs
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.08.2006
Datum zadání: 22.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Oponenti: Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK