Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Competitive Analysis of Online Algorithms for Scheduling Packets with Uniform Lifespans
Název práce v češtině: Kompetitivní analýza online algoritmů pro rozvrhování paketů s uniformní životností
Název v anglickém jazyce: Competitive Analysis of Online Algorithms for Scheduling Packets with Uniform Lifespans
Klíčová slova: online algoritmy|rozvrhování paketů|kompetitivní analýza|online rozvrhování|uniformní instance
Klíčová slova anglicky: online algorithms|packet scheduling|competitive analysis|online scheduling|uniform instances
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Řešitel: Matúš Mitro - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2024
Datum zadání: 31.01.2024
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.02.2024
Zásady pro vypracování
Student se z literatury naučí základní techniky pro analýzu online algoritmů pro rozvrhování paketů s termíny. Cílem je prozkoumat tzv. uniformní instance, kde všechny pakety mají stejnou životnost, tedy dobu mezi svým příchodem a termínem na odeslání. Jedním z možných směrů je přesně zanalyzovat chování hladového algoritmu v nejhorším případě, jiným jsou důkazy nových dolních odhadů pro deterministické algoritmy.
Seznam odborné literatury
Chrobak, M., Jawor, W., Sgall, J. and Tichý, T., 2007. Improved online algorithms for buffer management in QoS switches. ACM Transactions on Algorithms (TALG), 3(4), pp.50:1-50:19.
Chin, F.Y., Chrobak, M., Fung, S.P., Jawor, W., Sgall, J. and Tichý, T., 2006. Online competitive algorithms for maximizing weighted throughput of unit jobs. Journal of Discrete Algorithms, 4(2), pp.255-276.
Andelman, N., Mansour, Y. and Zhu, A., 2003, January. Competitive queueing policies for QoS switches. In SODA (Vol. 3, pp. 761-770).
Al-Bawani, K., Englert, M. and Westermann, M., 2018. Comparison-based buffer management in QoS switches. Algorithmica, 80, pp.1073-1092.
Goldwasser, M.H., 2010. A survey of buffer management policies for packet switches. ACM SIGACT News, 41(1), pp.100-128.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK