Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Berryho křivost počítaná ab-initio metodou
Název práce v češtině: Berryho křivost počítaná ab-initio metodou
Název v anglickém jazyce: Berry curvature calculated by ab-initio method
Klíčová slova: Berryho křivost|ab-initio výpočty elektronové struktury|topologický transport
Klíčová slova anglicky: Berry curvature|ab-initio description of electronic structure|topological transport
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Řešitel: Milan Vrána - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2023
Datum zadání: 13.12.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.12.2023
Zásady pro vypracování
Berryho křivost popisuje transportní vlastnosti založené na topologickém transportu, např. jako anomální Hallův jev, polarizace, anomální Nerstův effekt, či příspěvek do orbitálního magnetického momentu [1,2]. Díky topologickému původu těchto jevů, tyto transporty jsou bezztrátové a tedy zajímavé pro mnohé technologické aplikace. Ačkoliv Berryho křivost je využívána k popisu těchto transportních mechanismů, detailní vektorový popis Berryho křivosti v reálných materiálech chybí.

Cílem této práce je
- vytvořit kód počítající Berryho křivost pro materiály, jejiž základní stav byl určen DFT výpočtem [3].
- pomocí tohoto kódu spočítat a analyzovat Berryho křivost ve ferromagnetickém materiálu (např. bcc Fe) a materiálu vykazující orbitální magnetický moment (AlPt).
Seznam odborné literatury
[1] Barry Bradlyn, Mikel Iraola, Lecture Notes on Berry Phases and Topology, SciPost Phys. Lect. Notes 51 (2022)

[2] F. Aryasetiawan, K. Karlsson, Modern theory of orbital magnetic moment in solids,
Journal of Physics and Chemistry of Solids 128, 87 (2019)

[3] Ondřej Stejskal, Martin Veis, Jaroslav Hamrle , The flow of the Berry curvature vector field, Sci Rep 12, 97 (2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK