Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
On quantitative aspects of symplectic geometry
Název práce v češtině: O kvantitativních aspektech symplektické geometrie
Název v anglickém jazyce: On quantitative aspects of symplectic geometry
Klíčová slova: symplektická topologie|embedded contact homology|symplektické kapacity|ECH kapacity
Klíčová slova anglicky: symplectic topology|embedded contact homology|symplectic capacities|ECH capacities
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Roman Golovko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2023
Datum zadání: 08.11.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.11.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2024
Zásady pro vypracování
Student bude studovat kvantitativní aspekty moderní symplektické geometrie, jako jsou různé typy symplektických kapacit.
Hlavním cílem je seznámit se s kvantitativními metodami v symplektické geometrii a provést určité výpočty.


The student will study the quantitative aspects of modern symplectic geometry such as different types of symplectic capacities.
The main goal is to learn about quantitative methods in symplectic geometry and to perform certain computations.

Seznam odborné literatury
D. McDuff and D.A. Salamon, Introduction to Symplectic Topology, OUP, Oxford, (1995).

K. Cieliebak, H. Hofer, J. Latschev and F. Schlenk, Quantitative symplectic geometry, Recent Progress in Dynamics
MSRI Publications, Volume 54, (2007).

M. Hutchings, Recent progress on symplectic embedding problems in four dimensions, Proceedings of the National Academy of Sciences, 108 (20) 8093-8099, (2011).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK