Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reforma drogové politiky
Název práce v češtině: Reforma drogové politiky
Název v anglickém jazyce: Drug Policy Reform
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Jak se vytváří (proti)drogová politika a jaký má dopad na užívání drog a jejich uživatele. To zahrnuje debatu o dekriminalizaci nebo legalizaci drog. Konkrétní téma se může zaměřovat např. na regulaci marihuany pro medicínské či rekreační užívání, tzv. psychedelickou renesanci ve světě a v České republice apod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
How drug policies are constructed and how they impact drug use and drug users. This includes the debate over drug decriminalization or legalization. A specific topic may focus, for example, on the regulation of marijuana for medical or recreational use, the so-called psychedelic renaissance in the world and/or in the Czech Republic, etc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK