Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimal function spaces in weighted Sobolev embeddings with monomial weight
Název práce v češtině: Optimální prostory funkcí pro vážená Sobolevova vnoření s monomiální vahou
Název v anglickém jazyce: Optimal function spaces in weighted Sobolev embeddings with monomial weight
Klíčová slova: Sobolevova vnoření|monomiální váhy|prostory funkcí s normou invariantní k přerovnání|optimální prostory funkcí
Klíčová slova anglicky: Sobolev embeddings|monomial weights|rearrangement-invariant function spaces|optimal function spaces
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.07.2022
Datum zadání: 21.07.2022
Konzultanti: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Zásady pro vypracování
Student se pokusí dosáhnout nových výzkumných výsledků při studiu problému charakterizace optimálních prostorů funkcí s normou invariantní vůči nerostoucímu přerovnání pro vážená Sobolevova vnoření s monomiální vahou w(x) na R^n. Monomiální váha w(x) je definována jako w(x) = |x_1|^{a_1} * |x_2|^{a_2} *...* |x_n|^{a_n}, kde a_1,..., a_n jsou nezáporná reálná čísla.
Seznam odborné literatury
C. Bennett, R. Sharpley: Interpolation of operators, Academic Press, Boston, 1988,
X. Cabré, X. Ros-Oton: Sobolev and isoperimetric inequalities with monomial weights, J. Differential Equations 255 (2013), no. 11, 4312–4336,
A. Cianchi, L. Pick, L. Slavíková: Higher-order Sobolev embeddings and isoperimetric inequalities, Adv. Math. 273 (2015), 568–650,
Z. Mihula: Embeddings of homogeneous Sobolev spaces on the entire space, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A 151 (2021), no. 1, 296–328,
G. Talenti: A weighted version of a rearrangement inequality, Ann. Univ. Ferrara Sez. VII (N.S.) 43 (1997), 121–133.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK