Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj regionální diferenciace změn ve věkové struktuře obyvatelstva v Česku pohledem standardních i prospektivních ukazatelů stárnutí
Název práce v češtině: Vývoj regionální diferenciace změn ve věkové struktuře obyvatelstva v Česku pohledem standardních i prospektivních ukazatelů stárnutí
Název v anglickém jazyce: Development of regional differentiation of changes in the age structure of the population in Czechia in terms of standard and prospective indicators of ageing
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Porovnání vývoje regionální diferenciace věkové struktury obyvatestva na různých úrovních administrativního členění (NUTS 3, LAU 1, SO ORP) za použití "klasických" ukazatelů stárnutí, tak i "alternativních", založených na prospektivním pohledu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK