Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extrakcia informácií z reportov o leteckých incidentoch
Název práce v jazyce práce (slovenština): Extrakcia informácií z reportov o leteckých incidentoch
Název práce v češtině: Extrakce informací z reportů o leteckých incidentech
Název v anglickém jazyce: Information extraction from aviation incident reports
Klíčová slova: zpracování přirozeného jazyka|extrakce informací|rozpoznávání pojmenovaných entit|klasifikace textu|bezpečnost letectva
Klíčová slova anglicky: natural language processing|information extraction|named entity recognition|text classification|aviation safety
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.03.2021
Datum zadání: 30.03.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.04.2021
Datum a čas obhajoby: 12.09.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2022
Oponenti: Mgr. Michal Novák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem práce je vytvořit nástroj pro automatickou extrakci informací z reportů o leteckých incidentech, s motivací usnadnit automatické zpracování těchto reportů.

Vstupem je nestrukturovaný text v angličtině, typicky souhrnná zpráva o incidentu z databáze ASRS (Aviation Safety Reporting System).

Výstupem by měly být vybrané strukturované informace o incidentu, extrahované z textu.

Předpokládá se použití technik automatického zpracování jazyka a řízeného strojového učení.
Seznam odborné literatury
TANGUY, Ludovic, et al. Natural language processing for aviation safety reports: From classification to interactive analysis. Computers in Industry, 2016, 78: 80-95.

PIMM, Christophe, et al. Natural Language Processing (NLP) tools for the analysis of incident and accident reports. In: International Conference on Human-Computer Interaction in Aerospace (HCI-Aero). 2012. p. -.

TULECHKI, Nikola. Natural language processing of incident and accident reports: application to risk management in civil aviation. 2015. PhD Thesis. Université Toulouse le Mirail-Toulouse II.

PEDREGOSA, Fabian, et al. Scikit-learn: Machine learning in Python. the Journal of machine Learning research, 2011, 12: 2825-2830.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK