Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace fosfatas ze superrodiny haloacid dehalogenas v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida parapsilosis
Název práce v češtině: Regulace fosfatas ze superrodiny haloacid dehalogenas v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida parapsilosis
Název v anglickém jazyce: Regulation of the haloacid dehalogenase-type phosphatases in the pathogenic yeasts Candida albicans and Candida parapsilosis
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Kultivace kvasinek, izolace RNA, kvantitativní PCR, příprava rekombiinantních fosfatas, testování enzymových aktivit a možných inhibitorů studovaných fosfatas
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Cultivation of the yeasts, RNA isolation, quantitative PCR, preparation of recombinant phosphatases, enzyme activity assays, testing of potential phosphatase inhibitors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK