Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Zpracovani namerenych obrazovych dat 2D detektoru ze synchrotronového experimentu
Název práce v češtině: Zpracovani namerenych obrazovych dat 2D detektoru ze synchrotronového experimentu
Název v anglickém jazyce: 2D detector Image processing of experimental synchrotron data
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel:
Řešitel:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK