Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teoretický popis silně korelovaných pyrochlorových systémů
Název práce v češtině: Teoretický popis silně korelovaných pyrochlorových systémů
Název v anglickém jazyce: Theory of strongly correlated pyrochlor systems
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretický popis spektra korelovaných 4f elektronů na základě mikroskopického hamiltoniánu krystalového pole, výpočet fyzikálních vlastností, modifikace existujících programů
ve Fortranu-90 (možno též samostatný vývoj v C-jazyku s podporou školitele), práce s operačnímy systémy WINDOWS a LINUX.
Seznam odborné literatury
elektronické učebnice k dispozici podle vlastního výběru, moderní časopisecká literatura
Předběžná náplň práce
Student se seznámí a bude aktivně pracovat s operačním systémem LINUX (REDHAT, SUSE, FEDORA).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK