Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
1D model of laser-assisted potential scattering
Název práce v češtině: 1D model rozptylu elektronu na potenciálu a v přítomnosti laserového pole.
Název v anglickém jazyce: 1D model of laser-assisted potential scattering
Klíčová slova: elektronový rozptyl|rezonance|přechod indukovaný laserem|časově závislá Schroedingerova rovnice
Klíčová slova anglicky: electron scattering|scattering resonance|laser-induced transitions|time-dependent Schroedinger equation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2019
Datum zadání: 03.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2019
Datum a čas obhajoby: 03.02.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2022
Oponenti: doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Formulate 1D theory of laser-assisted electron scattering. Familiarization with basic scattering theory and photoionization. Implementation of numerical methods for propagation of wave function in a time-dependent potential representing the laser field. This work is especially suitable for students with prior experience with programming.
Seznam odborné literatury
F. Grossmann, Theoretical Femtosecond Physics: Atoms and Molecules in Strong Laser Fields.
R. Kanya, Y. Morimoto, and K. Yamanouchi, in Progress in Ultrafast Intense Laser Science: Volume X, edited by K. Yamanouchi, G.G. Paulus, and D. Mathur (Springer International Publishing, Cham, 2014), pp. 1–16.
Faisal, Farhad H. M. Theory of multiphoton processes, Chapter 12.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Resonances are quasi-bound states of quantum systems (e.g. electron+atom) which are known to enhance or suppress scattering and other transitions in the system. How does the resonant scattering change in the presence of a laser field which allows for absorption of one or more photons? The goal of this work is to understand on simple 1D models the properties of laser-assisted electron scattering on potentials supporting resonances. The student will implement and test a program for numerical solution of the time-dependent Schroedinger equation and compare the transmission probabilities with/without the presence of the field and therefore characterize the effect the laser field has on the resonant scattering. In the future this work permits generalization to 2D models of laser-assisted electron molecule scattering including the nuclear motion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK