Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium spinové dynamiky ve strukturách se spin-orbitální vazbou pomocí optických metod
Název práce v češtině: Studium spinové dynamiky ve strukturách se spin-orbitální vazbou pomocí optických metod
Název v anglickém jazyce: Optical methods for study of spin dynamics in systems with strong spin-orbit coupling
Klíčová slova: spin-orbitální interakce, feromagnety, magneto-optika
Klíčová slova anglicky: spin-orbit coupling, ferromagnets, magneto-optics
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Spintronika je moderní částí elektroniky, která využívá vlastního magnetického momentu nosičů – spinu – k práci s informacemi. V současné době se vyvíjí v rámci spintroniky celé nové odvětví, tzv. „spin-orbitronika“, které se zabývá možností využití silné spin-orbitální (SO) interakce v materiálech (typicky těžkých kovech či polovodičích) pro generování spinového proudu. Toho lze pak využít například pro manipulaci s magnetizací ve standardních feromagnetických materiálech, což je podstatou tzv. “spin-orbit torque” jevu. Tento efekt tvoří základní kámen pro vývoj nového typu pamětí typu RAM (SOT-RAM),a je proto zásadní mít spolehlivé metody pro vyhodnocení jeho efektivity v různých systémech.
Náplní navrhované práce je vyvinutí optických metod pro studování „spin-orbit torque“ jevu v heterostrukturách se silnou spin-orbitální vazbou. Student se bude podílet na stavbě kombinovaného elektro-optického experimentu. „Spin-orbit torque“ v něm bude vyvolán pomocí elektrického proudu, a následné změny magnetizace budou studovány prostřednictvím magneto-optických jevů. Funkcionalita experimentu bude otestována na známých vzorcích magnetického polovodiče (Ga,Mn)As. Podle dostupnosti vzorků pak budou zkoumány struktury čistě kovové (CoFeB/Ta, Pt…), případně struktury typu kov/polovodič (CoFeB/BiSe, BiTe…).
Seznam odborné literatury
1. Spin Electronics. Eds. M. Ziese, M. J. Thornton, Springer, Berlin, Heidelberg, New York,
2001.
2. A. K. Zvezdin, V. A. Kotov, Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, Institute of Physics Publishing, Bristol/Philadelphia 1997.
3. J. M. D. Coey, Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press, Cambridge 2010
4. časopisecká literatura
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK