Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty migrační situace v Česku a na Slovensku
Název práce v češtině: Vybrané aspekty migrační situace v Česku a na Slovensku
Název v anglickém jazyce: Selected aspects of the migration situation in the Czechia and Slovakia
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Komparativní anylýza vnitrostátní migrace v Česku a na Slovensku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK