Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zákryty hvězd planetkami
Název práce v češtině: Zákryty hvězd planetkami
Název v anglickém jazyce: Stellar occultations by asteroids
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
- kompilace dostupných pozorování zákrytů hvězd planetkami
- zpracování techto zákrytů do formátu vhodného pro rekonstrukci tvaru planetek
- kombinace zákrytů s dostupnými modely planetek - určení velikosti a odhad nejistot
- publikace výsledků
Seznam odborné literatury
Dunham, D. W., Herald, D., Frappa, E., et al. 2016, NASA Planetary Data System, 243, EAR-A-3-RDR-OCCULTATIONS-V14.0
Dunham, D. W., Herald, D., Preston, S., et al. 2016, Asteroids: New Observations, New Models, 318, 177
Timerson, B., Ďurech, J., Beard, T., et al. 2015, Minor Planet Bulletin, 42, 129
Ďurech, J., Kaasalainen, M., Herald, D., et al. 2011, Icarus, 214, 652
Timerson, B., Ďurech, J., Aguirre, S., et al. 2009, Minor Planet Bulletin, 36, 98
http://www.asteroidoccultation.com/observations/
Předběžná náplň práce
Zákryty hvězd planetkami představují jednoduchou metodu jak měřit rozměry planetek a jejich tvar. V současné době obsahuje databáze zákrytů stovky pozorování vhodných k další analýze, zejména v kominaci s dostupnými modely planetek. Pomocí zákrytů lze modely tvaru planetek odvozené z fotometrických pozorování škálovat na skutečnou velikost a v mnoha případech určit jednoznačnou polohu rotační osy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Stellar occultations by asteroids represent a simple method how to measure size of asteroids and their shape. Currently available database of occultations contains hundreds of observations that can be used for further analysis, namely with combination with available shape models. With occultations, the shape models derived from photometric observations can be scaled to the real size and in many cases a unique direction of the spin axis can be determined.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK