Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vývoj antibakteriálních protilátek pro pacienty s cystickou fibrosou
Název práce v češtině: Vývoj antibakteriálních protilátek pro pacienty s cystickou fibrosou
Název v anglickém jazyce: Development of antibacterial antibodies for cystic fibrosis patients
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2017
Datum zadání: 04.12.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK