Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Conventionalization in Interactive Identification of Faces in Computer-mediated Communication: A Cross-linguistic Perspective
Název práce v češtině: Jazyková konvencializace v interaktivní identifikaci obličejů - rozdíly mezi jazyky
Název v anglickém jazyce: Conventionalization in Interactive Identification of Faces in Computer-mediated Communication: A Cross-linguistic Perspective
Klíčová slova: conventionalization, computer-mediated communication, face processing
Klíčová slova anglicky: conventionalization, computer-mediated communication, face processing
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Hana, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.05.2017
Datum zadání: 08.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.08.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2017
Oponenti: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Though we can easily recognize a familiar face, we find it hard to describe it efficiently with words. This poses practical challenges for certain areas, for example, in forensics. On the other hand, it has been noted (Garrod & Doherty 1994) that participants of a collaborative task often develop language conventions that allow them to describe aspects specific to the task in a more efficient manner would be possible using the conventional language.

The goal of this thesis is to investigate whether such sub-language develops in tasks requiring face description and whether the sub-language differs for English and Chinese speakers.

The collection of face-description related dialog data should be achieved via a collaborative computer game. Data from both native English and native Chinese speakers should be collected.
Seznam odborné literatury
* Garrod, S., & Anderson, A. (1987). Saying what you mean in dialogue: A study in conceptual and semantic co-ordination. Cognition, 27(2), 181-218.

* Garrod, S., & Doherty, G. (1994). Conversation, co-ordination and convention: An empirical investigation of how groups establish linguistic conventions.

* Kita, S., & Özyürek, A. (2003). What does cross-linguistic variation in semantic coordination of speech and gesture reveal?: Evidence for an interface representation of spatial thinking and speaking. Journal of Memory and language, 48(1), 16-32.

* Holsanova, J. (2005). Spatial language and dialogue: A multimodal perspective. In Workshop on Spatial Language and Dialogue.

* Mills, G. J. (2014). Dialogue in joint activity: complementarity, convergence and conventionalization. New ideas in psychology, 32, 158-173
Předběžná náplň práce
Conventionalization in Interactive Identification of Faces in Computer-mediated Communication: A Cross-linguistic Perspective
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Conventionalization in Interactive Identification of Faces in Computer-mediated Communication: A Cross-linguistic Perspective
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK